Lyžiarsky klub Ružomberok

Streda 02. December 2020, meniny má Bibiána

Testy a výsledky


Výsledky telovýchovno-lekárskych vyšetrení

Zjazdové lyžovanie

Tréner: Grib

 

 

P.č. Meno                   Výška        hmot.      %tuku      PF          TK      Vit.kap.   METs/W     W170/kg    VO2  

01. Bíroš Samuel    165,3            71,9        37,5       79      112/69     123%      9,7/175          1,97W/kg     34,0 ml

02. Dzurišova          147,7           49,3        29,7      89       99/61       91%       8,0/90         1,64W/kg     28,0 ml 

03. Letková Ta         140,2           27,9        17,4      74       81/58       84%      12,1/70         2,51W/kg     42,4 ml

04. Letková Te         156,5           47,8         26,9     74        90/69      87%      9,8/110          1,97W/kg     34,3 ml

05. Macková            132,2          27,1          18,1    84       109/88     126%      13,3/80          2,25W/kg     46,6 ml

06. Mrva                 148,2          42,8          18,3    69       101/66     125%      16,3/175        2,66W/kg     57,1 ml

07. Nižňanský           152,0         44,6           16,8    71       124/57     133%      15,6/175        3,99W/kg     54,6 ml

08 . Pura M.              149,0         37,4          13,8     70       79/55     100%       13,9/175       3,18W/kg     48,6 ml

09. Rakučákovál        172,2          66,5          20,5      90     101/81    123%       9,7/125        2,12W/kg     41,0ml

10. Sorentini            142,2          32,8          14,4      51       88/59     103%      15,5/120        3,08W/kg 54,3 ml

11. Struhárová          135,5         30,3          18,9       78       94/72    110%      12,0/80          1,95W/kg     42,0 ml

12. Weidlichová         139,5         34,0           20,2      69        88/64    101%      10,6/80          2,00W/k     37,1 ml

13. Žatkulák             157            48,9          20,5       61        100/48   111%      12,5/150      2,66W/kg

     43,8ml

Kalipometria / %tuku/: norma 9-16%

 

Výkonnosť    dievčatá :                                                  

Výborná                     2,28 – viac                                           

Nadpriemerná           1,96 – 2,27                                            

Priemerná                  1,63 – 1,95                                           

Podpriemerná            1,30 – 1,62                                          

Nedostatočná           menej – 1,29                                      

 

VO2/kg v ml.:   

Výborný                     nad 60 ml

Nadpriemerný           55 – 60 ml

Priemerný                  50 – 55 ml

Podpriemerný           45 – 50 ml

Nedostatočný             pod 45 ml

 

Výkonnosť chlapci:

Výborná                     2,94 - viac

Nadpriemerná           2,61 – 2,93

Priemerná                  2,28 – 2,60

Podpriemerná           1,96 – 2,27 

Nedostatočná             menej – 1,95