Lyžiarsky klub Ružomberok

Streda 20. Január 2021, meniny má Dalibor

Testy a výsledky


Zjazdové lyžovanie

Tréner: Grib

 

P.č. Meno                      Výška      hmot.    %tuku     PF          TK              Vit.kap.       W 170

01. PLÁVKOVÁ Sára     137,1      32,2        19,3         96          100/60            114%         1,98W/kg

 

Kalipometria / %tuku/: norma 9-16%

 

Výkonnosť    dievčatá :                                                  

Výborná                     2,28 – viac                                           

Nadpriemerná           1,96 – 2,27                                            

Priemerná                  1,63 – 1,95                                           

Podpriemerná            1,30 – 1,62                                          

Nedostatočná           menej – 1,29                                       

 

 

 

P.č. Meno                            Výška              hmot.           %tuku         PF          TK         Vit.kap.       VO2 max 

01. GRIB Ján                          156,0               39,7                 11,5           77         90/45           156%          56,7ml

02. LEGERSKÝ Jakub           170,6               60,9                 7,9              68        114/65          160%         59,9ml 

03: MEDŽO Michal                 179,0               71,2                 9,8             77          103/63         167%          58,9ml

04. PAULL Ján                       152,5               44,4                 16,8          67         100/70         126%           33,0ml

 

Kalipometria / %tuku/: norma 9-16%

Výborný                     nad 60 ml

Nadpriemerný           55 – 60 ml

Priemerný                  50 – 55 ml

Podpriemerný           45 – 50 ml

Nedostatočný             pod 45 ml

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

15.10.2008.                                                                                                   MUDr. Juraj SÝKORA

                                                                                                                             primár oddelenia