Lyžiarsky klub Ružomberok

Streda 20. Január 2021, meniny má Dalibor

Zápis z výročnej schodze


Členská schôdza 15. 6. 2015

Organizačný výbor: prítomní Peter Stano, Maroš Motyka, Jozef Legerský st. , Igor Štreit, Juraj Šooš, Vladimír Trnovský

Tréneri: prítomní – Ján Grib, Jozef Legerský, Dávid Šooš

Rodičia: prítomní – Stano Nižňanský, Martin Bíroš, Miki Pura, Tomáš Uličný, Jana Herbstová, Jana Masloviaková, Martin Žatkulák

 

Predseda klubu Peter Stano zhrnul priebeh fungovania klubu počas celého roka. Vo svojej správe spomenul priebeh letnej a zimnej sezónny v jednotlivých družstvách. Taktiež spomenul priebeh jednotlivých akcií a pretekov organizovaných lyžiarskym klubom.

V správe pokračoval Maroš Motyka, ktorý zhodnotil finančné hospodárenie klubu v sezónnu 2014/15. 

Pán Juraj Šooš ako hlavný bránkový rozhodca zhodnotil situáciu ohľadom organizácie pretekov. Konštatoval, že do tohtoročné preteky sa zapojilo viacej rodičov ako po iné roky. Do budúcna rodičov vyzval, aby sa aktívne zapájali pri organizovaní pretekov, rodičia by sa na jeseň mali zúčastniť kurzu bránkových rozhodcov.

Jozef Legerský st. vo svojej správe prešiel technické vybavenie klubu. Spomenul objekty, ktoré sú v správe LK- lyžiarsky vlek na kalvárii, Zrub na Maline Brde. Informoval o stave týchto zariadení a nutnosti zorganizovať na jeseň brigádu na ich bežnú údržbu.

Následne metodik klubu Maroš Motyka prešiel k hodnotenie športovej činnosti jednotlivých družstiev. Vyjadril nespokojnosť s výsledkami v družstve B, ktoré súvisia s nižšou účasťou pretekárov na tréningových jednotkách na snehu. Následne pokračovali tréneri J. Grib, J. Legerský a D.Šooš hodnotením svojich družstiev  počas letnej a zimnej prípravy.

Ďalej pokračovala diskusia ako prvý sa prihlásil pán Uličný, ktorý navrhol nepretekový model družstva. Pán Bíroš a pán Nižňanský navrhol zlepšenie komunikácie organizačného výboru s rodičmi. Obaja negatívne hodnotili zapájanie sa iných rodičov pri organizácii pretekov, brigádach a iných akciách. Do diskusie sa zapojil aj pán Pura, ktorý vyzval k zlepšeniu komunikácie pri organizácii pretekov a vylepšeniu komunikačného priestoru na internetovej stránke www.lkrk.sk. Pán Žatkulák vystúpil s problémom uvoľňovania detí z vyučovania z čoho rezultujú následné problémy po návrate z tréningovej jednotky. (zhoršený prospech).

 

Na záver vyzval pán Motyka rodičov, aby vyjadrili svoj názor na to, či chcú vytvorenie nepretekového družstva, alebo majú záujem pokračovať v pretekovom lyžovaní.