Lyžiarsky klub Ružomberok

Streda 20. Január 2021, meniny má Dalibor

Príspevok na klubové auto


Darovaná suma k dnešnému dňu (€):
Ďakujeme Vám.
 

 

 

Lyžiarsky klub Ružomberok, J. Jančeka 39, 03401 Ružomberok, IČO: 37904001

 

Adresát:

Potencionálny darca

Vec:

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov pre Auto pre malých lyžiarov

Vážený pán/pani .................................,

dňa 13.3.2019 Lyžiarsky klub Ružomberok, občianske združenie podalo žiadosť o poskytnutie z dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky pre Zabezpečenie automobilu – mikrobusu vo výške 13.500 €. Kúpa nového bezpečného 9-miestneho auta pre deti je plánovaná v celkovej výške 24.000 €. Ostatok kúpnej ceny vo výške 10.500 € by sme radi zabezpečili aj dobrovoľným navýšením členského príspevku pre rok 2019, poprípade ako aj darmi od fyzických aj právnických osôb.

Nakoľko dotácia v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky pre Zabezpečenie automobilu – mikrobusu nie je právne vymožiteľná, musíme ešte počkať, či našej žiadosti bude vyhovené.

Na našej webovej stránke http://www.lkrk.sk/ sme zverejnili možnosť príspevku na kúpu nového bezpečného 9-miestneho auta pre deti formou dobrovoľného príspevku. Výška dobrovoľného členského príspevku podľa finančných možností prispievateľa je na zvážení každého člena lyžiarskeho klubu a nie je podmienená. Bankové spojenie pre zaslanie príspevku SK34 1111 0000 0066 2688 1003,do poznámky prosíme napísať: Zabezpečenie automobilu na činnosť lyžiarskeho klubu.

Lyžiarsky klub zastrešuje celoročnú prípravu mladých lyžiarskych talentov na preteky ako aj všestranný pohybový základ z gymnastiky, atletiky i loptových hier, sústredenia na čerstvom vzduchu vo vysokohorských podmienkach u nás i v zahraničí pod vedením renomovaných pretekárov a trénerov.

Naša sezóna sa skladá z dvoch typov prípravy, a to na snehu a v telocvični. Keďže sme závislí od snehu, snažíme sa byť na ňom čo najviac. Minulý rok najúspešnejšie deti zvládli pod našim vedením viac ako sedemdesiat dní na snehu. Členom klubu sa nemusia stať iba super lyžiari, ktorí zvládajú všetky nástrahy lyžiarskych svahov, ale aj začiatočníci, ktorí sa chcú všetko len naučiť. K tréningu patrí aj videocoaching, rozoberanie chýb a nových prvkov techniky na videu počas večerov na výjazdoch. Ide nám o to, aby všetci dobre jazdili, dobre sa bavili a mali super partiu s ktorou nielen trénujú, ale aj žijú.

 

Zabezpečenie automobilu - mikrobusu na činnosť lyžiarskeho klubu je potrebné pre časté presuny lyžiarskeho vybavenia ako aj detí na tréningy. V prílohe si Vám dovoľujeme zaslať návrh  DAROVACEJ ZMLUVY o poskytnutí finančných prostriedkov.

 

         S úctou,

 

Peter Stano, predseda občianskeho združenia